Zakończenie związku małżeńskiego

Rozwód jest to formalne zakończenie małżeństwa, przez sąd na wniosek jednego bądź obojga ludzi będących w związku małżeńskim. Istnieją rozwody z orzeczeniem o winie, bądź bez orzekania o winie. Wina może dotyczyć jeden ze stron, dzięki czemu druga zyskuję prawo do roszczeń alimentacyjnych.

Gdzie rozwodzi się najwięcej ludzi?

rozwód krakówNa przestrzeni ostatnich lat procent ludzi, którzy decydują się na rozwód znacznie się zwiększa. Powodem takiego postępowania są coraz gorsze relację międzyludzkie. Rozwód Kraków, Warszawa to miasta w Polsce, gdzie procent rozwód jest największy. Średni czas oczekiwania na rozwód, bez orzekania o winie to około 2-3 miesięcy. Jednak, gdy sprawy są nieco bardziej skomplikowane wszystko trwa około roku. W ekstremalnych przypadkach ten czas jest dłuższy. Przez polaków rozwody uważane jest to za drugi najczęstszy problem społeczny zaraz po narkomani. Część krajów przed orzeczeniem rozwodu wymaga separacji, po której następuję rozwód, jeżeli strony dalej są na niego zdecydowane. W krajach bardziej rozwiniętych , zachodnich gdzie procent urbanizacji jest wysoki  odsetek rozwodów sięga ponad połowę, zawieranych małżeństw. Takimi krajami o wysokim odsetku rozwodów są między innymi Anglia lub Belgia. Najwyższy odsetek występuję jednak w Hiszpanii, która wprowadziła rozwody ekspresowe. Przykładowo w Polsce w 1950 roku zarejestrowano 11 tysięcy rozwodów, natomiast pół wieku później ta liczba wzrosła do ponad 40 tysięcy,a już w 2010 roku wyniosła ponad 60 tysięcy i ciągle rośnie.

Małżeństwa z punktu widzenia prawnego, mogą zostać zakończone zawsze. Jednak, jeżeli spojrzymy na religię każda ma inne zasady zakończenia małżeństwa, przykładowo w islamie małżeństwo może zostać zawarte na określony w umowie okres czasu. Natomiast kościół katolicki nie przewiduję rozwodów, ewentualnie unieważnienie małżeństwa w szczególnych wypadkach, w przypadkach ekstremalnych takich jak ukrycie choroby psychicznej.