Zakładanie Gewerby w Niemczech

W związku z nasiloną migracją obywateli polskich do Niemiec coraz częściej pojawia się przed nimi pytanie, czy nie założyć tam działalności gospodarczej. Jest to pytanie uzasadnione biorąc pod uwagę możliwości osiągnięcia wyższych zarobków oraz rozwój świadczenia usług w legalny sposób. Niemcy to wyjątkowo chłonny, bogaty i przez to kuszący rynek. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość swobodnego przepływu osób i usług. Daje to ogromne możliwości na podjęcie legalnej pracy w Niemczech oraz na założenie firmy na warunkach identycznych jak obywatele Niemiec. 

Jednoosobowa firma w Niemczech

gewerba w niemczechPełna przynależność Polski do struktur unijnych pozwala korzystać naszym obywatelom ze wszystkich praw, które z członkostwa wynikają. Dla zwykłego obywatela najważniejsza jest wspomniana swoboda w przepływie osób i usług. Pozwala to na urzeczywistnianie planów związanych z założeniem legalnej działalności gospodarczej w Niemczech. Jednoosobowa, najprostsza forma działalności u naszego zachodniego sąsiada nazywana jest potocznie Gewerbą, a proces jej założenia jest bardzo podobny i szybki jak w Polsce. Aby Gewerba w Niemczech spełniała pokładane w tym projekcie założenia, decyzja o jej otwarciu musi być dokładnie przemyślana pod względem możliwości i umiejętności. Jeżeli jednak wszystko już mamy zaplanowane możemy się udać do Gewerbeamt w celu złożenia wniosku o otwarcie firmy. Przed złożeniem wniosku należy jednak zadbać o zapewnienie sobie siedziby firmy pod adresem której działalność będzie prowadzona. Może to być lokal wynajęty lub własny ale spełniający warunki do działania zgodnego z profilem firmy. Najlepiej jeśli jeśli zakładający firmę w Niemczech posiada w tym kraju meldunek gdyż przyniesie to profity związane z podatkami. Wizyta w Gewerbeamt przebiega bardzo szybko i kończy się wpisaniem do tamtejszego rejestru działalności gospodarczej. Podobnie jak w Polsce informacja o powstaniu nowego podmiotu wędruje do urzędu skarbowego. Niemiecki urząd skarbowy prześle nam do wypełnienia formularz. Liczby, które tam wpiszemy powinny być oparte na analizie finansowej naszego biznesu.

Prowadzenie Gewerby w Niemczech wymaga obligatoryjnego ubezpieczenia zdrowotnego w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. Niektóre rodzaje działalności traktowane przez niemieckie prawo nakazują przystąpienie do Izby Gospodarczej i wnoszenie opłat. Lista takich zawodów jest dostępna na stronach internetowych. Dla początkujących właścicieli jednoosobowej firmy dostępnych jest szereg bezpłatnych szkoleń, z których bezsprzecznie warto korzystać i podnosić swoją wiedzę na temat przepisów, praw oraz obowiązków. Podstawowa korzyść ze świadczenia usług w sposób legalny to wiarygodność w oczach niemieckich odbiorców. To również możliwość dalszego rozwoju oraz sposób na uniknięcie wysokich kar.