windykacja

Windykacja to nie komornik

Stykając się tematyką odzyskiwania długów warto pamiętać o tym, że komornik i windykator nie są tożsamymi pojęciami. Windykator to pracownik firmy windykacyjnej, której celem jest skuteczna windykacja dokonana za pomocą legalnych środków.

Windykacja to nie zajmowanie majątku

windykacjaTaka osoba nie ma żadnych szczególnych uprawnień, a jej głównym zdaniem jest skłonienie dłużnika do uregulowania zobowiązań klienta, z którego upoważnienia działa dany windykator. Działania polegające na informowaniu dłużnika o konieczności zapłaty oraz ewentualnych następstwach braku spłaty mogą przebiegać wielotorowo. Firma windykacyjna może kontaktować się z danym podmiotem telefonicznie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a także w sposób bezpośredni. Osoby świadczące usługi windykacyjne mogą też pomóc swojemu klientowi przeprowadzając wywiad gospodarczy mogący dostarczyć ważnych informacji, które być może będą w stanie pomóc nam odzyskać pieniądze. Warto pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do komornika działającego z upoważnienia sądu, windykatorowi nie przysługują żadne szczególne uprawnienia. Windykator, który stara się odzyskać dług nie może w żaden sposób zajmować majątku dłużnika oraz nie ma prawa wchodzić na teren nieruchomości dłużnika bez uzyskania jego zgody. Niezgodnym z prawem działaniem byłoby również wywieszenie informacji na temat zadłużenia danej osoby w miejscach publicznych. Do tego typu celów służą bowiem rejestry dłużników prowadzone przez biura informacji gospodarczej. Windykator nie może również wysyłać dłużnikowi nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomych konsekwencji niespłacenia długu. Warto przy okazji wspomnieć, że można również na drodze sądowej starać się o zwrot kosztów windykacji przez nas poniesionych. Dodatkowo w przypadku znacznej części firm, dla których jednym z kierunków działalności jest windykacja cennik nie zawiera nominalnie określonych cen i opłata jest pobierana z odzyskanej kwoty.

Pamiętajmy więc o tym, że windykator jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w branży odzyskiwania długów i działa zazwyczaj z upoważnienia klienta, a komornik to osoba posiadająca status funkcjonariusza publicznego i działa w oparciu o prawomocne orzeczenie wydane przez sąd.

Dodaj komentarz