Sygnalizatory zewnętrzne i ich parametry

Na terenie dużych przedsiębiorstw oprócz tradycyjnych instalacji zapewniających bezpieczeństwo czy komfort ich użytkowników stosowane są dodatkowe rozwiązania mające na celu zapewnienie maksymalnej ochrony. Przykładem może być chociażby instalacja przeciwpożarowa, która wedle przepisów powinna być instalowana na terenie określonych obiektów.

Sygnalizatory stosowane na zewnątrz

sygnalizator zewnętrznyNiemniej coraz częściej system ten jest również wdrażany właśnie na terenie dużych fabryk czy zakładów przemysłowych. Składa się on z wielu elementów składowych jednak jednymi z najważniejszych są urządzenia sygnalizacyjne, które mają za zadanie przekazać informację o zagrożeniu osobom zgromadzonym w pobliżu. Przy wejściu do obiektu umieszczane są urządzenia takie jak sygnalizator zewnętrzny, których celem jest ostrzeżenie osób przebywających w pobliżu o zagrożeniu. Warto dodać, że sygnalizatory stosowane na zewnątrz przeważnie generują zarówno sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu w połączeniu z sygnałem optycznym. W ten sposób przyciągają one uwagę osób, które przebywają w znacznej odległości od wejścia. Warto dodać, że znacznie ułatwiają również prowadzenie akcji ewakuacyjnej. Odpowiednie służby od raz widzą którego obiektu dotyczy zgłoszenie. Oprócz tego bardzo łatwo zlokalizować również wejście na teren budynku. Dzięki temu sama akcja ewakuacyjna oraz gaśnicza może przebiec zdecydowanie sprawniej.

Urządzenia te powinny spełniać szereg wymogów. Sygnalizatory stosowane na zewnątrz powinny mieć odpowiedni stopień ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Są one poddawane szczegółowym badaniom w odpowiednich instytutach. Potwierdzeniem przejścia stosowanych badań są certyfikaty i atesty. W ten sposób projektant wie, które urządzenie jest niezawodne i może zostać zastosowane w określonych warunkach. Na rynku jest wielu producentów sprzętu do systemów alarmowych.