Stosowanie bramkowego wykrywacza metali

Wykrywanie niebezpiecznych przedmiotów wykonanych z metalu jest zajęciem, które jest przypisane do wielu punktów publicznych oraz obiektów o dużym znaczeniu strategicznym. W tym celu często stosuje się urządzenia mające na celu dokładne wykrycie posiadania przez osobę metalowych narzędzi. Jednym z najczęściej używanych są wykrywacze metali w postaci bramki.

Jak działa bramkowy system wykrywania metali

bramkowy wykrywacz metaliOsoba poddana kontroli przechodzi pod specjalną bramką, a wykrycie przedmiotu posiadanego przez nią następuje szybko i sprawnie. Urządzenie działa na zasadzie cyfrowej detekcji metali. Przetwarza ono sygnał i analizuje wyniki, podając je do wiadomości za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych. W urządzeniu zamontowane są wysokiej jakości cewki odpowiedzialne za detekcje metali, eliminujące w ten sposób w znacznym stopniu możliwość powstawania fałszywych alarmów. Bramkowy wykrywacz metali ma możliwość autokalibracji. Oznacza to, że dostosowuje swoje działanie i samodzielnie ustala metody swojej pracy do warunków panujących na zewnątrz. Urządzenie tego typu jest montowane w wielu obiektach. Należą do nich tereny wojskowe, obiekty sportowe lub miejsca odbywania się zamkniętych imprez masowych. Często spotkamy je też w zakładach przemysłowych oraz miejscach użyteczności publicznej, takich jak na przykład dworce kolejowe, porty lotnicze i tym podobne.

Bramki wykrywające metal są też elementami systemów przeciwkradzieżowych w wielu miejscach, takich jak sklepy. Posiadają one certyfikaty oraz są zgodne z normami środowiskowymi. Dzięki temu ich używanie jest bezpieczne dla wielu osób, an przykład ze schorzeniami serca lub kobiet w ciąży. Montaż bramki wykrywającej jest prosty i można ją szybko zainstalować w wielu różnych miejscach.