Skuteczne metody wykrywania kłamstw

Najskuteczniejszym badaniem wykrywania kłamstw to badanie wariografem. Takie badania przeprowadza się w różnych sytuacjach. Począwszy od ustalenia winnego, aż do oczyszczenia z nałożonych zarzutów. Głównym celem badania wariografem to po prostu ustalenie prawdy. Uważa się, że wyniki badań wariografem oscylują na 90% skuteczności i autentyczności. Takimi badaniami zajmują się profesjonalnie firmy, które posiadają odpowiednie sprzęty tak zwane poligrafy.

Czy badanie poligrafem jest dokładne?

badanie poligraficzneKażde badanie poligraficzne musi być ustalone pod konkretny przypadek. Wtedy ustalane są i kompletowane pytania tak by odpowiedzi były jak najbardziej realne i autentyczne. W sytuacji kiedy mamy słowo przeciwko słowu lub brak świadków danego zdarzenia wtedy badanie wariografem jest najlepszym z możliwych. Bardzo często to badanie wykorzystywane jest także by ustalić czy nasz partner jest nam wierny i lojalny. Osoby badane zawsze muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie takiego badania. Zwykle badanie trwa od półtora do 3 h. W każdym momencie osoba badana może prosić o przerwanie badania. Badanie te polega na podłączeniu osoby badanej do czujników poligrafu. Podczas odpowiedzi czujniki rejestrują zmiany w reakcjach fizjologicznych i zapisuje je w formie wykresu na poligrafie. Podczas badania w pomieszczeniu znajduje się tylko osoba, która przeprowadza badanie i osoba, która podlega badaniu.

Cena badania ustalana jest indywidualnie. Zależy od ilości badanych osób oraz rodzaju i przebiegu badania. Badania polecane są także w dużych grupach takich jak przedsiębiorstwa kiedy jest podejrzenie zdrady jakiś ważnych spraw dotyczących firmy lecz nie złapano nikogo na gorącym uczynku. Badania wariografem czasami są przeprowadzane na zlecenie Policji.