Rodzinna sesja teapeutyczna

Nawet w najlepiej dobrane związki czasami wkrada się rutyna lub dochodzi do kryzysu wynikającego z różnych poglądów na wiele tematów. W miarę upływu czasu sytuacja staje się coraz bardziej napięta co w konsekwencji może doprowadzić do poważnych problemów we wzajemnych relacjach a nawet do niemożności porozumienia się.

Skuteczne metody terapeutyczne dla rodzin w Łodzi

terapia rodzinna w ŁodziJeżeli osoby pozostające w takim związku łączy poważne uczucie lub dzieci i deklarują chęć utrzymania go zaczynają podejmować próby ratowania go. Szukają więc fachowego wsparcia i pomocy. To właśnie dla nich skuteczna może okazać się terapia rodzinna w Łodzi. Zespół składający się z psychologa i terapeuty, a jeśli zajdzie taka potrzeba to nawet mediatora pomoże nam w rozwiązaniu każdego problemu i nauczy nas nawiązywania pozytywnych relacji. Przeprowadzane tam sesje terapeutyczne opierają się na szczerej rozmowie w której często poruszane są bolesne tematy. Dlatego podstawą takich rozmów jest prawdomówność każdej ze stron, oraz dobrowolna i nieprzymuszona decyzja o poddaniu się terapii. Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich uzgodnień i do stosowania się do zaleceń specjalisty. Bowiem często tak szczera rozmowa może odbywać się tylko w gabinecie terapeutycznym przy udziale profesjonalnego mediatora. W warunkach domowych zapewne skończyłaby się kłótnią.

Spotkania terapeutyczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem i powodzeniem. Uczestniczą w nich osoby w różnym wieku i pary z różnym stażem. Ich długość i częstotliwość zależy od oceny sytuacji przez specjalistę, no i od zaangażowania osób biorących w nich udział. Aby z nich skorzystać wystarczy znaleźć kontakt za pomocą przeglądarki internetowej lub ogłoszeń w mediach. Na spotkanie możemy umówić się telefonicznie lub droga mailową.