Pomiar całkowitej masy samochodu

Jedną z najważniejszych czynności praktycznie w dowolnym przemyśle jest pomiar wagi. Aspekt ten jest szczególny istotny w odniesieniu do procesów logistycznych. Podczas transportu towarów istnieje konieczność dostosowania całkowitej wagi pojazdu do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Co więcej niektórymi drogami mogą poruszać się jedynie pojazdy o ściśle określonej wadze.

Waga najazdowa umożliwia pomiar masy załadunku

stalowe wagi samochodowe najazdoweDrugim aspektem jest pomiar wagi załadunku. W niektórych przypadkach pomiar wagi całkowitej pojazdu jest jedynym sposobem zmierzenia wagi załadunku. W tym celu pojazdy przed załadunkiem wjeżdżają na stalowe wagi samochodowe najazdowe na których dokonywany jest pomiar całego pojazdu. Po dokonaniu załadunku, pojazd przy wyjeździe ponownie wjeżdża na wagę najazdową. Różnica między masą początkową a masą przy wyjeździe stanowi całkowitą wagę załadunku. Metoda ta jest bardzo skuteczna i sprawdza się w różnych gałęziach transportu kołowego. W związku z tym coraz więcej firm zajmujących się procesami logistycznymi instaluje u siebie pod zakładem stalowe wagi najazdowe, które umożliwiają precyzyjny pomiar masy załadunku. Dzięki temu przedsiębiorca, który czuwa nad flotą pojazdów ma pewność, że jego maszyny nie są przeładowane. Wyklucza to ewentualne problemy podczas kontroli drogowej. Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, że prawidłowa eksploatacja pojazdu przyczynia się do zwiększenia żywotności podzespołów takich jak na przykład amortyzatory.

Odpowiednie dopuszczalne obciążenie pojazdu deklaruje producent na etapie produkcji. Wartość ta jest odpowiednio zmierzona oraz obliczona w taki sposób żeby przy długotrwałym obciążeniu o tej wartości pojazd zachował swoje cechy fizyczne oraz mechaniczne. Dzięki temu możliwa jest odpowiednia eksploatacja między innymi samochodów ciężarowych.