Czy konstrukcje stalowe wymagają zabezpieczenia?

Funkcjonowanie różnego typu instalacji produkcyjnych opartych jest o stal. Pomimo, że jest to dosyć solidny materiał konstrukcyjny, ma on swoje słabe strony, na przykład jeżeli chodzi o odporność na ogień lub rdzę. Aby umożliwić prawidłowe działanie takich instalacji w każdych warunkach, wymagają one dodatkowego zabezpieczenia.

Jak prawidłowo chronić konstrukcje stalowe?

zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowychStal jest jednym  z najczęściej wykorzystywanych surowców konstrukcyjnych. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest naturalna odporność i wytrzymałość tego surowca. Pomimo tego, również ten surowiec ma swoje słabe strony i wymaga dodatkowego zabezpieczenia, przede wszystkim przed rdzą czy ogniem. W tym celu należy zastosować zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, które może być zastosowane zarówno na całym budynku, jego konstrukcji nośnej, albo zamontowanej w nim instalacji. Takie zabezpieczenie stosuje się jednak szczególnie często w stosunku do instalacji samonośnych kanałów wentylacyjnych czy oddymiających, których prawidłowe funkcjonowanie jest konieczne, aby móc bezpiecznie ewaluować się z budynku zagrożonego przez pożar. Drugim bardzo częstym obszarem, gdzie używa się tego zabezpieczenia, są obudowy kanałów kablowych, które dzięki temu mogą zapewnić prawidłowe działania sprzętu elektronicznego nawet przez 120 minut ciągłego kontaktu z ogniem lub wysokimi temperaturami. Ten system zabezpieczeń przed ogniem może być stosowany jednak również w celu ochrony przeciwpożarowej całych obiektów budowlanych, w tym tych użyteczności publicznej.

Pomimo tego, ze stal jest uważana za jeden z najbardziej odpornych surowców, również ona wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Surowiec ten jest bowiem w niskim stopniu odporny jeżeli chodzi o ogień, wysokie temperatury czy rdze. Dlatego też konstrukcje stalowe muszą być zabezpieczone przez dodatkową izolację ogniochronną.