Charakterystyka sytemu Lockout

Systemy bezpieczeństwa Lockout  pozwalają zadbać o zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przemyśle gwarantując, że niebezpieczne maszyny są prawidłowo odseparowane od pozostałych i nie da się ich  uruchomić do czasu zakończenia prac konserwacyjnych.

Systemy Lockout są powszechnie stosowane 

System LockoutAby osiągnąć ten cel odpowiednie źródła zasilania są w tym celu blokowane za pomocą zamka, na którym umieszcza się numer identyfikujący pracownika, go umieścił. Zadaniem pracownika jest przechowywanie klucza do zamka tak, aby tylko on mógł uruchomić maszynę. Zapobiega to przypadkowemu uruchomieniu dopóki prace konserwacyjne lub serwisowe nie dobiegną końca. System Lockout  jest stosowany w różnych gałęziach przemysłu jako w pełni bezpieczny sposób postępowania z niebezpiecznymi urządzeniami zaś jego stosowanie jest w niektórych krajach nakazane przez prawo. Urządzenia przemysłowe mogą również zawierać takie substancje lub przedmioty, jak gorące płyny, ruchome prasy, ostrza, wirniki, grzejniki elektryczne, taśmy przenośnikowe z punktami zacisku, ruchome łańcuchy, może też emitować światło ultrafioletowe, itp. Odłączenie lub zabezpieczenie urządzenia obejmuje odcięcie go od wszystkich możliwych źródeł zasilania i jest fachowo określane jako izolacja. Kroki niezbędne do oznaczenia i odłączenia sprzętu są często udokumentowane w procedurze izolacji.

Procedura izolacji obejmuje zazwyczaj następujące zadania: zapowiedź wyłączenia źródeł energii, określenie źródła energii które ma być odłączone, jego odizolowanie, blokowanie i oznaczanie, sprawdzenie, czy izolacja sprzętu jest skuteczna. Blokowanie i oznaczanie punktu izolacji pozwala innym dać do zrozumienia, że ponowne izolowanie urządzenia nie jest konieczne. Cały proces jest określany jako zamknięcie, oznaczanie i sprawdzanie.